Ιατρικός Βελονισμός-Κάτοχος Επίσημου Διπλώματος ICMART - Θέρμη - Νομός Θεσσαλονίκης

Καρδία, Θέρμη, Νομός Θεσσαλονίκης
+302155050005
Καρδία, Θέρμη, Νομός Θεσσαλονίκης
+302155050005