Ο γιατρός - Καβάλα - Νομός Καβάλας

Βενιζέλου Ελευθερίου 26, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Ομονοίας 68 & 3η Πάροδος Μελά Παύλου 2, Καβάλα, , Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Ερυθρού Σταυρού 38, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
1η Πάροδος Παλαμά Κωστή 8, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Βενιζέλου Ελευθερίου 26, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Παλαμά Κωστή 8, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Ομονοίας 68 & 3η Πάροδος Μελά Παύλου 2, Καβάλα, , Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Μητροπόλεως 8Α, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Μητροπόλεως 5Γ, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Δαγκλή 6, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Μεγάλου Αλεξάνδρου 28, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Βενιζέλου Ελευθερίου 42, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Κλείτου 2, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Ερυθρού Σταυρού 38, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Φιλικής Εταιρείας 5, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Μητροπόλεως 8Β, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Μητροπολίτη Χρυσοστόμου 6, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Δαγκλή 4, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Βελισσαρίου 1, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Βενιζέλου Ελευθερίου 35, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Ελευθερίου Βενιζέλου 45, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005
Δαγκλή 6, Καβάλα, Νομός Καβάλας
+302155050005