Παθολογία τραχήλου της μήτρας - Θεσσαλονίκη - Νομός Θεσσαλονίκης

Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Θεσσαλονίκη, Νομός Θεσσαλονίκης
+302155050005
Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Θεσσαλονίκη, Νομός Θεσσαλονίκης
+302155050005