Παναγιωτίδης Διονύσης - Άλιμος - Αττική
Ο γιατρός - Άλιμος - Αττική Άλιμος - Αττική

Διεύθυνση: Γρανικού 26, Άλιμος, Αττική

Τηλέφωνο: +302155050005

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Παναγιωτίδης Διονύσης - Άλιμος - Αττική

Περιγραφή - Παναγιωτίδης Διονύσης - Άλιμος - Αττική Ο γιατρός - Άλιμος - Αττική Άλιμος - Αττική

Ο γιατρός Παναγιωτίδης Διονύσης, Ειδίκευση Ο γιατρός που βρίσκεται στο Γρανικού 26, Άλιμος, Αττική . Ο γιατρός εργασίας εργασίας Παναγιωτίδης Διονύσης - +302155050005