Δατσέρης Ιωάννης - Αθήνα - Αττική
Ο γιατρός - Αθήνα - Αττική Αθήνα - Αττική

Διεύθυνση: Κειριαδών 7, Πετράλωνα, Αττική

Τηλέφωνο: +302155050005

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Δατσέρης Ιωάννης - Αθήνα - Αττική

Περιγραφή - Δατσέρης Ιωάννης - Αθήνα - Αττική Ο γιατρός - Αθήνα - Αττική Αθήνα - Αττική

Ο γιατρός Δατσέρης Ιωάννης, Ειδίκευση Ο γιατρός που βρίσκεται στο Κειριαδών 7, Πετράλωνα, Αττική 11525. Ο γιατρός εργασίας εργασίας Δατσέρης Ιωάννης - +302155050005