Παπαδάκης Δημήτριος - Ηράκλειο Κρήτης - Κρήτη
Ο γιατρός - Ηράκλειο Κρήτης - Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης - Κρήτη

Διεύθυνση: Πάπα Αλεξάνδρου 2, Ηράκλειο Κρήτης, Κρήτη

Τηλέφωνο: +302155050005

Γεωγραφικό πλάτος: 35.3392601013184

Γεωγραφικό μήκος: 25.1368713378906

Παπαδάκης Δημήτριος - Ηράκλειο Κρήτης - Κρήτη

Περιγραφή - Παπαδάκης Δημήτριος - Ηράκλειο Κρήτης - Κρήτη Ο γιατρός - Ηράκλειο Κρήτης - Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης - Κρήτη

Ο γιατρός Παπαδάκης Δημήτριος, Ειδίκευση Ο γιατρός που βρίσκεται στο Πάπα Αλεξάνδρου 2, Ηράκλειο Κρήτης, Κρήτη . Ο γιατρός εργασίας εργασίας Παπαδάκης Δημήτριος - +302155050005